Programmeerija, Veebiarendaja & IT-Spetsialist

Hetkel täiendan oma teadmisi ja oskusi omal käel ning kui võimalik siis käin kõiksugu koolitustel ja praktikatel ning kui võimalik teen ka töid vabakutselise veebiarendajana ja tehnikuna.

Soovin kandideerida teie ettevõttesse vabale ametikohale.

Leian, et minu hariduskäik, senised kogemused ja õpihimu toetavad täielikult minu kandidatuuri antud ametikohale. Olen oma loomult väga õpi- ja teadmistehimuline. Peale keskerihariduse omandamist õppisin kolm aastat IT-süsteemide erialal rakendusliku kõrghariduse baasil. Pidevalt täiendan ennast iseseisvalt kõiges IT-ga seonduvas ning leian, et üsna edukalt. Iseseisev õpihimu tuleneb suurest huvist antud valdkonna vastu.

IT haridust asusin õppima just eesmärgiga omandada midagi uut ja huvitavat ning tutvuda tulevaste kolleegidega kellega mõtteid/kogemusi jagada. Tänu heale kohanemis- ja õpivõimele usun, et suudaksin edukalt rakendada oma seniseid teadmisi ja kogemusi ning töökäigus õppida juurde ja omandada uusi oskusi.

Olen meeleldi nõus vastama täiendavatele küsimustele Teile sobival ajal ja viisil.